THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TỪ 08/03/2021

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo về công tác phòng chống dịch và hỗ trợ học tập trung kể từ ngày 08/03/2021 cho sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại...

LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

KHOA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021 CỤ THỂ NHƯ SAU: Học kỳ II: từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 09/08/2021. Học, thi và nghỉ lễ,...

Lịch học hệ vừa làm vừa học kỳ 2 năm 2020-2021 Trung tâm Feretco

Lịch học của Trung tâm dành cho sinh viên còn nợ môn, thiếu môn học tham khảo kết hợp để học trả nợ học phần còn thiếu tại đây

TIN MỚI NHẤT