THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TỪ 08/03/2021

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo về công tác phòng chống dịch và hỗ trợ học tập trung kể từ ngày 08/03/2021 cho sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại...

LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

KHOA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021 CỤ THỂ NHƯ SAU: Học kỳ II: từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 09/08/2021. Học, thi và nghỉ lễ,...

Lịch học hệ vừa làm vừa học kỳ 2 năm 2020-2021 Trung tâm Feretco

Lịch học của Trung tâm dành cho sinh viên còn nợ môn, thiếu môn học tham khảo kết hợp để học trả nợ học phần còn thiếu tại đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT THÁNG 6 ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐỢT 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟔 đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021 các ngành và chương trình sau: Tiến sĩ Kinh tế quốc tế Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Thạc sĩ...

THÔNG BÁO VỀ VIÊC PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ VLVH

  THÔNG BÁO Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học vào thứ 2, tuần đầu của các tháng cho các Khóa. Thời...

VỀ VIỆC HỌC TẬP TRUNG CỦA SINH VIÊN, HỌC VIÊN HỆ VLVH

Căn cứ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19, Tập thể lãnh đạo trường ĐHNT đã quyết định: Sinh viên, học viên các loại hình/ bậc đào tạo tại Trụ sở chính...

TIN MỚI NHẤT