Thông báo Lịch phát bằng tháng 9 và Quý 4 năm 2018

1. Thời gian:

- 14h00 đến 16h00 các ngày: 24/9/2018; 29/10/2018; 26/11/2018; 24/12/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 tháng...

1. Thời gian: 8h30 chủ nhật ngày 26/8/2018 - 8h00 sinh viên có mặt tại văn phòng Khoa Đào tạo Tại chức, gặp giáo viên chủ nhiệm (số điện thoại liên hệ GVCN xem tại đây) để nhận...

Thông báo Lịch học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (2)

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 1 Năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 06 tháng 8 năm 2018 2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00...

Danh sách sinh viên các lớp hệ VLVH; Bằng ĐH thứ 2 được công...

- Danh sách sinh viên tại Cơ sở Hà Nội được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 1269/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem tại đây;

Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (2)

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018 2. Giờ học: Từ 18h00...

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN24B KTĐN, CN10B...

Danh sách giáo viên hướng dẫn:

- Ngành QTKD xem tại đây 

- Ngành Kinh tế xem tại đây

- Ngành TATM xem tại đây (đang cập nhật)

- Ngành TCNH xem tại đây (đang cập nhật) 

Lịch học Học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 04/06/2018, chi tiết xem tại đây.

Đến ngày 03 tháng 05 năm 2018 các lớp CN 24B KTĐN - CN 10B QTKD chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

Thông báo Lịch phát bằng Quý 2 năm 2018 (2)

1. Thời gian:

- 14h00 đến 16h00 các ngày: 07/5/2018; 11/6/2018

Kết quả thi tốt nghiệp ngày 25 tháng 3 năm 2018 (2)

1. Cơ sở ngành xem tại đây 2. Chuyên môn ngành xem tại đây

TIN MỚI NHẤT