THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP VÀ XÉT TN CÁC LỚP CN...

Chi tiết kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp xem tại đây.

LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN...

Ngày 04/08/2019, Khoa ĐTTT&PTNN đã tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo trực tuyến theo mô hình tiên tiến FTU – Topica khóa 10 tại Hà Nội và khóa 8 tại CS2...

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG THÁNG 7/2019

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG THÁNG 7/2019 1. Thời gian: ngày 22/07/2019  Lưu ý: - Lịch có thể có điều chỉnh, đề nghị các sinh viên cập nhật thông tin trên web...

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ VLVH ĐỢT 1/2019

   THÔNG BÁO V/v  tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học đợt  1 năm 2019 Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp tổ chức lễ phát...

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN FTU...

Ngày 21/04/2019, Khoa ĐTTT&PTNN đã tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo từ xa bậc cử nhân theo mô hình tiên tiến khóa 7 tại Hà Nội và khóa 5 tại...

THÔNG BÁO V/V ĐỔI TÊN KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 10 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Khoa chính thức đổi tên thành Khoa Đào tạo trực...

Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2019 2. Giờ học: Từ 18h00 đến...

Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2019 2. Giờ học: Từ 18h00 đến...

TIN MỚI NHẤT