THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG THÁNG 7/2019

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG THÁNG 7/2019 1. Thời gian: ngày 22/07/2019  Lưu ý: - Lịch có thể có điều chỉnh, đề nghị các sinh viên cập nhật thông tin trên web...

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN25A KTĐN, CN11A...

Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học xem tại đây; (hoặc trong mục Thời khóa biểu) Đến ngày 19 tháng 9 năm 2018 các lớp CN25A chuyên ngành Kinh tế...

Thông báo về việc khảo sát tình hình đào tạo liên thông tại các...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN  Số: 19 /TB - K.ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 28  tháng 09  năm 2022   THÔNG BÁO Về việc khảo...

Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên hệ vừa làm vừa học...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số: 177 /TB-ĐHNT-ĐTTT&PTNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày  02  tháng   08   năm 2021   THÔNG BÁO V/v Kế hoạch học tập...

Thông báo Lịch phát bằng Quý 2 năm 2018 (2)

1. Thời gian:

- 14h00 đến 16h00 các ngày: 07/5/2018; 11/6/2018

TIN MỚI NHẤT