Sổ cấp bằng năm 2020

Sổ gốc cấp bằng cử nhân năm 2020 xem tại đây

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học văn bằng 2 hệ...

Ngày 25/06/2017, tại Cơ sở Quảng Ninh, Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp văn bằng 2 hệ VLVH cho sinh viên các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng; Kinh tế đối ngoại.

Kết quả thi tốt nghiệp ngày 25 tháng 3 năm 2018

1. Cơ sở ngành xem tại đây 2. Chuyên môn ngành xem tại đây

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt tháng 02/2018

Danh sách giáo viên hướng dẫn:

- Ngành QTKD xem tại đây 

- Ngành Kinh tế xem tại đây (đang cập nhật)

- Ngành TATM xem tại đây (đang cập nhật)

- Ngành TCNH xem tại đây (đang cập nhật) 

  1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đóng học phí đầy đủ theo quy định của Nhà trường (từ 05/03/2018-08/03/2018);

- Đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo (được phép nợ 03 tín chỉ).