THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TỪ 08/03/2021

841

Trường Đại học Ngoại Thương thông báo về công tác phòng chống dịch và hỗ trợ học tập trung kể từ ngày 08/03/2021 cho sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 TP.HCM

Chi tiết tại đây.

Hướng dẫn khai báo y tế:

  1. Tải app FTU e-Home ở kho ứng dụng IOS/CH play hoặc vào khai báo trên web: https://ftu.aisenote.com/user/login
  2. Sử dụng tên đăng nhập: mã sinh viên, pass: ehomeftu, sau khi vào được ứng dụng  dùng menu khảo sát để khai báo y tế.
  3. Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế khi đến học tại trường.