Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ đào tạo từ xa tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh

1800

Kế hoạch thực tập giữa khoá xem tại đây

Đề cương thực tập giữa khoá tham khảo tại đây

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập giữa khoá xem tại đây

Phiếu nhận xét sinh viên kiến tập/thực tập tải về tại đây