THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HỆ THỐNG LMS ĐỐI VỚI SINH VIÊN HÌNH...

THÔNG BÁO V/v thay đổi hệ thống LMS đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa Kính gửi:  Sinh viên Chương trình ĐTTX trình...

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIỮA KHÓA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO...

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa đợt 2 năm...

Thông báo Lịch phát Bằng tốt nghiệp cho sinh viên hình thức ĐTTX được...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học hình thức...